Rancangan Pengajaran Harian

Monday, November 9, 2009

RPH Minggu 44 - 46 (Geografi)

MInggu Ke-44

Tarikh: 26/10/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.50-2.00pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

----------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak dapat menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

----------------------------

Kelas: 2G

Masa: 4.35-5.10pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Tarikh: 27/10/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

------------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-latihan ulangkaji

Refleksi
- Pelajar lebuh memahami dan boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

--------------------------
Tarikh: 28/10/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-----------------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Kuiz individu)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Kuiz individu

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Tarikh: 29/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-----------------------------


Tarikh: 30/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Kebanyakkan pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun, majoriti pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan

-------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Kebanyakkan pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun, majoriti pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan


-------------------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Sebahagian pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan

------------------------
Minggu Ke-45

Tarikh: 02/11/09

Hari: Isnin

Aktiviti:

- Cuti Peristiwa ( All Souls Day)

------------------------

Tarikh: 03/11/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Aktiviti:

- Pemulangan Buku Teks


------------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 11-16)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Sebahagian kecil pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan


------------------------------

Tarikh:04/11/09

Hari: Rabu

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Aktiviti:

- Pengambilan Buku Teks


----------------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, namun banyak pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan.

--------------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, majoriti kumpulan dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Kuiz berjalan dengan lancar dan mendapat refleksi yang baik daripada pelajar


------------------------

Tarikh: 29/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, namun banyak pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan.


------------------------------

Tarikh: 30/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G ( 2.00 - 2.35)
2D ( 4.00 - 5.10)
2B ( 5.10 - 6.20)

Aktiviti:

- Peperiksaan Akhir Tahun


---------------------------
Minggu Ke-46

Tarikh: 09/11/09 - 13/11/09

Aktiviti:

- Minggu Peperiksaan Akhir Tahun


---------------------------

Sunday, October 25, 2009

RPH Minggu 42 - 43 (PJK)

Minggu 42

Tarikh: 15/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 3E

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti pembelajaran
- Cuti PMR

--------------------
Kelas: 3E

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti pembelajaran
- Cuti PMR
--------------------

Minggu 43

Tarikh: 22/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 3E

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti pembelajaran
- Cuti PMR

--------------------
Kelas: 3E

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti pembelajaran
-Cuti PMR

Wednesday, October 21, 2009

RPH Minggu 42 - 43 (Geografi)

Tarikh:12/10/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L,2M,2G

Aktiviti Pembelajaran:

- Cuti Sempena PMR


--------------------

Tarikh: 13/10/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G,2B

Aktiviti Pembelajaran:

- Cuti Sempena PMR

--------------------

Tarikh: 14/10/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia

Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia

-----------------------

Kelas:2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia

Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak dapat menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Sebahagian kecil pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar tidak boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia

---------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia

Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia

----------------------
Tarikh: 15/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak dapat menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar tidak boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


-----------------------

Tarikh: 16/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak dapat menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar tidak boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia

----------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan terhadap alam sekitar
- Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar

--------------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan terhadap alam sekitar
- Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


---------------------------

Minggu Ke-43

Tarikh: 19/10/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan terhadap alam sekitar
- Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Majoriti pelajar tidak boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


--------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia
- Kepentingan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaingan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Peljar boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Sebahagian besar pelajar tidak dapat menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Sebahagian besar pelajar tidak dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan
- Majoriti pelajar tidak boleh membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan negara Malaysia

-----------------
Kelas: 2G

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan terhadap alam sekitar

Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar


---------------------

Tarikh: 20/10/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar

------------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Objektif pembelajaran
- Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia


-----------------

Tarikh: 21/10/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Objektif pembelajaran
- Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Perkembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Kesan-kesan Perkembangan Pengangkutan terhadap alam sekitar
- Langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar


Objektif Pembelajaran:
- Menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan manjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
- Majoriti pelajar tidak boleh menyatakan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan keatas alam sekitar


-------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Objektif pembelajaran
- Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia


------------------

Tarikh: 22/10/09

Hari: Khamis

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Objektif pembelajaran
- Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Minoriti pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

-----------------------

Tarikh: 23/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Objektif pembelajaran
- Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia

------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan


-----------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan dan latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan


---------------------------

Wednesday, October 7, 2009

RPH Minggu 39 - 41 (PJK)

Minggu 39

Tarikh: 21/09/09 - 25/09/09

Aktiviti Pembelajaran
- Cuti Sekolah


--------------

Minggu 40

Tarikh: 01/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 3E

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti pembelajaran
- Peljar diberi peluang membuat ulangkaji dalam kelas, pjk dibatalkan kerana PMR akan berlangsung pada minggu depan


--------------------
Kelas: 3E

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti pembelajaran
-Perhimpunan

--------------------

Minggu 41

Tarikh: 08/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 3E

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti pembelajaran
- PMR

--------------------
Kelas: 3E

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti pembelajaran
-PMR

---------------------

Tuesday, October 6, 2009

RPH Minggu 39-41 ( Geografi)

Minggu 39

Tarikh: 21/09/09 - 25/09/09

Aktiviti Pembelajaran
- Cuti Sekolah

------------------------

Minggu 40

Tarikh: 28/0909

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa:12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Pengangkutan
ii)Perhubungan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan

Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Pengangkutan
ii)Perhubungan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan


Refleksi:
- Sebahagin kecil pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

------------------------

Kelas: 2G

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Pengangkutan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


--------------------------

Tarikh: 29/09/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i)Perhubungan
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan

Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
- Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Sebahagian besar pelajar tidak dapat menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


-----------------------

Kelas: 2B

masa: 3.25 - 4.00 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Pengangkutan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

----------------------

Tarikh: 30/09/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Pengangkutan
ii)Perhubungan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia

---------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan
ii Semasa Penjajahan

Objektif:
- Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Pelajr boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Majorii pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia tetapi tidak dapat menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Latihan diberikan dalam kelas supaya pelajar boleh mengemukakan masalah mereka dalam kelas.


--------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Cara Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i)Perhubungan


Objektif:
- Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Pelajar boleh menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


----------------------

Tarikh: 01/10/09

Hari: Khamis

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan
ii Semasa Penjajahan

Objektif:
- Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Pelajr boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Majorii pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia tetapi tidak dapat menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Latihan diberikan dalam kelas supaya pelajar boleh mengemukakan persoalanan dan masalah mereka dalam kelas.

------------------
Tarikh: 02/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan
ii Semasa Penjajahan

Objektif:
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajr boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


--------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan
ii Semasa Penjajahan

Objektif:
- Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia.
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.

---------------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Tajuk: Bab 14 - Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal

Sub-tajuk:
- Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan Awal Negara Malaysia
i) Sebelum Penjajahan
ii Semasa Penjajahan

Objektif:
- Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan, perbincangan dan latihan


Refleksi:
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara malaysia.
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.


----------------------------

Minggu Ke-41

Tarikh: 05/10/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)---------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Kebanyakkan pelajar tidak boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)


---------------------

Kelas: 2G

Masa:4.00 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia (pengangkutan darat)


-------------------

Tarikh: 06/10/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat
ii) Pengangkutan air


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan


Refleksi
- Sebahagian besar pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


-----------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

---------------------

Tarikh: 07/10/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan darat


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di MalaysiaAktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Reflesi
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

---------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan air
ii)Pengangkutan Udara


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Sebahagian besar pelajar tidak boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


-----------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan air

Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

-------------------------

Tarikh: 08/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan air
ii)Pengangkutan Udara


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Refleksi
-


------------------------

Tarikh: 09/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i)Pengangkutan Udara


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Reflesi
-

-------------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan air
ii)Pengangkutan Udara


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Reflesi
-

-------------------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Tajuk: Bab 15 - Pekembangan Jaringan Pengangkutan

Sub-tajuk:
- Perkembangan Jaringan Pengangkutan Negara Malaysia
i) Pengangkutan air
ii)Pengangkutan Udara


Objektif Pembelajaran:
- Menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Hasil Pembelajaran:
- Pelajar boleh menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan di Malaysia


Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan, perbincangan

Reflesi
-


-------------------------

Sunday, September 20, 2009

RPH Minggu 37-38 (PJK)

Minggu 37

Tarikh: 10/09/09

Hari: Khamis

Kelas: 3E

Masa: 2.30-3.30 pm

Aktiviti Pembelajaran:

Aktiviti:

- Ujian SEGAK
i) Menimbang berat badan
ii)Mengukur Ketinggian

Refleksi:
i) Pelajar memberi kerjasama semasa aktiviti dijalankan


----------

Kelas: 3N

Masa: 4.00-5.00 pm

Aktiviti:

- Ujian SEGAK
i) Menimbang berat badan
ii)Mengukur ketinggian

Refleksi:
i) Pelajar memberi kerjasama semasa aktiviti dijalankan

---------------------

Minggu Ke- 38

Tarikh: 17/09/09

Kelas: 3E

Masa: 2.30-3.30 pm


Aktiviti:

- Ujian SEGAK
i) Naik Turun Bangku
ii)Tekan Tubi
iii)Rinkuk Tubi Separa
iv)Jangkauan Melunjur

Refleksi
i)Cuma sebahagian aktiviti dapat dijalankan kerana tempat dan alatan terhad.
ii)Pelajar dapat melakukan aktiviti mengikut cara yang ditunjukkan.


------------------------

Kelas: 3N

Masa: 4.00-5.00 pm

Aktiviti:

- Ujian SEGAK
i) Naik Turun Bangku
ii)Tekan Tubi
iii)Rinkuk Tubi Separa
iv)Jangkauan Melunjur

Refleksi
i)Cuma sebahagian aktiviti dapat dijalankan kerana tempat dan alatan terhad.
ii)Pelajar dapat melakukan aktiviti mengikut cara yang ditunjukkan.

RPH Minggu 37-38 (Geografi)

Minggu Ke-37

Tarikh: 07/09/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.15-1.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian kecil pelajar memahami cara untul menghasilkan graf dengan betul
----------------------

Kelas: 2M

Masa: 1.15-2.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar tidak memberi perhatian sepenuh dalam kelas,akibatnya mereka tidak dapat menghasilkan jadual dan graf dengan cara yang betul----------------------

Kelas: 2G

Masa: 3.30-4.00 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar kurang memahami bahagian graf dan tafsiran, disebabkan masa yang tdak mencukupi, tajuk-tajuk tersebut akan dibincangkan lagi pada masa akan datang.

----------------------
Tarikh:08/09/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.15-2.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Pelajar boleh menghasikan graf dengan cara yang betul


----------------------

Kelas: 2B

Masa: 2.30-3.00 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar kurang memahami bahagian graf dan tafsiran, disebabkan masa yang tdak mencukupi, tajuk-tajuk tersebut akan dibincangkan lagi pada masa akan datang.

--------------------

Tarikh: 09/09/09

Hari: Rabu

Kelas:2D

Masa: 12.15-1.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar kurang memahami bahagian graf dan tafsiran, disebabkan masa yang tdak mencukupi, tajuk-tajuk tersebut akan dibincangkan lagi pada masa akan datang.


--------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.30-3.30 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

-Faktor
-Cadangan


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian kecil pelajar boleh membuat bahagian ini dengan baik


----------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.30-4.00 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Hasil Kajian
* Jadual
* Graf
* Tafsiran


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- pelajar boleh melukis graf dan menghasilkan jadual dengan cara yang betul
-------------------

Tarikh: 10/09/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 1.15-2.15 pm


Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

-Faktor
-Cadangan


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian kecil pelajar boleh membuat bahagian ini dengan baik


-----------------

Tarikh: 11/09/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.25 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

-Faktor
-Cadangan


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Disebabkan masa yang agak tidak mencukupi, bahagian ini akan dibincangkan lagi pada minggu depan supaya pelajar sempat menghabiskan kerja kursus mereka pada masa yang ditetapkan

-------------------

Kelas: 2D

Masa: 2.30-3.20 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

-Faktor
-Cadangan


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Pelajar tidak mempunyai masalah dalam menyiapkan kedua-dua bahagian ini, perbincangan kerja kursus akan diteruskan minggu depan supaya pelajar menghabiskan tugasan mereka pada masa yang ditetapkan

---------------
Kelas: 2B

Masa: 3.20-5.10 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

-Faktor
-Cadangan


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Pelajar tidak mempunyai masalah dalam menyiapkan kedua-dua bahagian ini, perbincangan kerja kursus akan diteruskan minggu depan supaya pelajar menghabiskan tugasan mereka pada masa yang ditetapkan

-----------------

Minggu Ke-38

Tarikh: 14/09/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.15-1.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar boleh menulis rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik
----------------------

Kelas: 2M

Masa: 1.15-2.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar boleh menulis rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik----------------------

Kelas: 2G

Masa: 3.30-4.00 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar boleh menulis rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik
---------------------

Tarikh: 15/09/09

Hari: Selasa

- Cuti Sakit


-------------------

Tarikh: 16/09/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 1.15 - 2.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar sudah menyiapkan dan menghantar kerja kursus mereka pada hari ini. Sebahagian besar pelajar boleh membuat rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik

---------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.30 - 3.30 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar sudah menyiapkan dan menghantar kerja kursus mereka pada hari ini. Sebahagian besar pelajar boleh membuat rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik
-------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.30 - 4.00 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar sudah menyiapkan dan menghantar kerja kursus mereka pada hari ini. Sebahagian besar pelajar boleh membuat rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik
-------------------

Tarikh: 17/09/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 1.15- 2.15 pm

Tajuk: Perbincangan Kerja Kursus

Sub-tajuk:

- Rumusan
- Lampiran
- Penilaian Umum


Aktiviti Pembelajaran:
- Penerangan dan Perbincangan


Refleksi:
- Sebahagian pelajar sudah menyiapkan dan menghantar kerja kursus mereka pada hari ini. Sebahagian besar pelajar boleh membuat rumusan daripada hasil kajian mereka dengan baik


-----------------------

Tarikh: 18/09/09

Hari: Jumaat

- Cuti Khas