Monday, November 9, 2009

RPH Minggu 44 - 46 (Geografi)

MInggu Ke-44

Tarikh: 26/10/09

Hari: Isnin

Kelas: 2L

Masa: 12.50-2.00pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

----------------------

Kelas: 2M

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak dapat menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

----------------------------

Kelas: 2G

Masa: 4.35-5.10pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
- Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Tarikh: 27/10/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

------------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-latihan ulangkaji

Refleksi
- Pelajar lebuh memahami dan boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

--------------------------
Tarikh: 28/10/09

Hari: Rabu

Kelas: 2D

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Latihan

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-----------------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Kuiz individu)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Kuiz individu

Refleksi
- Majoriti pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-------------------------

Tarikh: 29/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Tajuk: Bab 16 - Perkembangan sistem perhubungan (Ulangkaji)

Sub-tajuk:
- Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Langkah -langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Objektif pembelajaran
- Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Hasil Pembelajaran
- Pelajar boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Pelajar boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

Aktiviti Pembelajaran
-Penerangan dan perbincangan

Refleksi
- Majoriti pelajar tidak boleh menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia
- Majoriti pelajar tidak boleh menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan

-----------------------------


Tarikh: 30/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G

Masa: 2.00 - 2.35 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Kebanyakkan pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun, majoriti pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan

-------------------

Kelas: 2D

Masa: 4.00 - 5.10 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Kebanyakkan pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun, majoriti pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan


-------------------------

Kelas: 2B

Masa: 5.10 - 6.20 pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 1-10)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Sebahagian pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan

------------------------
Minggu Ke-45

Tarikh: 02/11/09

Hari: Isnin

Aktiviti:

- Cuti Peristiwa ( All Souls Day)

------------------------

Tarikh: 03/11/09

Hari: Selasa

Kelas: 2G

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Aktiviti:

- Pemulangan Buku Teks


------------------------

Kelas: 2B

Masa: 3.25 - 4.00pm

Aktiviti:
- Kuiz individu ( Bab 11-16)
- Pembetulan dan Ulangkaji

Refleksi:
- Sebahagian kecil pelajar belum membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan


------------------------------

Tarikh:04/11/09

Hari: Rabu

Masa: 12.50 - 2.00 pm

Aktiviti:

- Pengambilan Buku Teks


----------------------------

Kelas: 2M

Masa: 3.25 - 4.35 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, namun banyak pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan.

--------------------------

Kelas: 2B

Masa: 4.35 - 5.10 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, majoriti kumpulan dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Kuiz berjalan dengan lancar dan mendapat refleksi yang baik daripada pelajar


------------------------

Tarikh: 29/10/09

Hari: Khamis

Kelas: 2L

Masa: 2.00 - 3.10 pm

Aktiviti Pembelajaran:

- Kuiz dan Ulangkaji untuk peperiksaan akhir tahun

Refleksi:

- Pelajar menunjukkan minat dalam kuiz secara kumpulan, namun banyak pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan.


------------------------------

Tarikh: 30/10/09

Hari: Jumaat

Kelas: 2G ( 2.00 - 2.35)
2D ( 4.00 - 5.10)
2B ( 5.10 - 6.20)

Aktiviti:

- Peperiksaan Akhir Tahun


---------------------------
Minggu Ke-46

Tarikh: 09/11/09 - 13/11/09

Aktiviti:

- Minggu Peperiksaan Akhir Tahun


---------------------------

1 comment:

  1. Dear Tracy,
    Anda telah menyediakan rph yang baik dan telah menjalankan tugas dengan baik sepanjang pemerhatian saya. sila kekalkan usaha baik ini.
    "Semuga anda menjadi seorang penjawat awam yang berjaya"

    ReplyDelete