Thursday, March 5, 2009

RPT (PJK Ting.3)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN 3

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 1

(2 Waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

a. Dayatahan Kardiovaskular

i. Aktiviti – Parlof, Larian Piramid

ii. Kaedah latihan

1.1 Memahami konsep kecergasan

1.2 Mempertingkatkan daya tahan kardiovaskular

1.3 Melakukan aktiviti dayatahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul.

Parlof

Rehat Aktif

Tunjuk cara kiraan kadar nadi

BCB

Tekun berusaha

Toleransi

Tabah

PJ

Minggu 2

(2 waktu)

SEGAK

1.1 Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.

1.2 Mengetahui tahap kecergasan fizikal diri.

Tekan tubi

Bangkit tubi

Jangkau melunjur

1500 meter

Bertanggungjawab

Bersungguh-sungguh

Berdisiplin

Jujur

PJ

Minggu 3

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

a. Dayatahan Kardiovaskular

i. Faedah latihan

ii. Aspek keselamatan

1.1 Menyatakan kesan dan faedah latihan terhadap kesihatan

1.2 Menjelaskan perubahan sebelum dan selepas melakukan latihan.

Larian Piramid

Perbincangan

Kiraan kadar nadi latihan.

Folio

Pembelajaran

Masteri

Yakin diri

Berdisiplin

PK

Minggu 4

(2 waktu)

Tunjang 1: Kesihatan Diri dan Keluarga

1. Kesihatan Diri

a. Amalan pemakanan secara berlebihan, kesan dan cara mengatasi

1.1 Menyatakan maksud lebihan berat badan, obesity dan BMI.

1.2 Menghuraikan cara mengatasi amalan pengambilan makanan berlebihan.

Perbincangan

Mengira indek jisim.

Peta minda

Kontekstual

Menghargai diri

Bersyukur

PJ

Minggu 5

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

Olahraga

a. Melempar Cakera

i. Cara memegang

ii. Fasa lontaran

iii. Undang-undang dan peraturan.

1.1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dan kemahiran melempar cakera dengan teknik yang betul.

1.2 Menyatakan undang-undang dan peraturan lempar cakera.

Pembelajaran stesen

Perbincangan

Folio

Konstruktivisme

BCB

Berkerjasama

Berdisiplin

Bertanggungjawab

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 6

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

Olahraga

a. Melempar Cakera

i. Aspek-aspek keselamatan

1.1 Menyatakan aspek-aspek keselamatan.

1.2 Menganalisis fasa pergerakan dan hasil lemparan

Perbincangan

Analisis perlakuan

Folio

Kontekstual

Berdisiplin

Bertanggungjawab

PJ

Minggu 7

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

b. Daya tahan Otot

i. Kaedah Latihan

ii. Jenis aktiviti

1.1 Menyatakan maksud daya tahan otot

1.2 Melakukan aktiviti daya tahan otot

1.3 Aplikasi daya tahan otot dalam aktiviti harian.

Merancang dan melaksanakan latihan:

- Bench press

- Kilas pinggang

- Hamstring curl

- Grip

- Bangkit tubi

- Halfsquard

Akses Kendiri

Kesungguhan

Yakin diri

PK

Minggu 8

(2 waktu)

Tunjang 1: Kesihatan Diri dan Keluarga

b. Indek Jisim Badan (BMI)

i. Definisi

ii. Fomula BMI

1.1 Mengira status berat badan berdasarkan formula BMI.

1.2 Menilai status berat badan mengikut kategori.

Mengira indek BMI

Teori Kecergasan Pelbagai (TKP)

Menghargai diri

Amanah

PJ

Minggu 9

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

b. Daya tahan Otot

iii. Faedah Latihan

iv. Aspek Keselamatan

v. Jenis aktiviti

1.1 Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.

1.2 Merancang dan melaksanakan aktiviti tingkatkan daya tahan otot.

Melakukan aktiviti daya tahan otot.

Akses Kendiri

Berdisiplin

Berkerjasama

PJ

Minggu 10

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

a. Bola Tampar

i. Kemahiran Asas – menyangga dan servis

1.1 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

1.2 Menyatakan aspek keselamatan ketika aktiviti.

Latihan individu dan berpasangan

Folio

BCB

Semangat sukan

Jujur

PJ

Minggu 11

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

i. Bola Tampar

ii. Kemahiran Asas – merejam dan mengumpan

1.1 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

1.2 Kenalpasti otot terlibat.

Latihan berpasangan dan berpasukan

Folio

ICT

Disiplin

Berkerjasama

PK

Minggu 12

(2 waktu)

Tunjang 1: Kesihatan Diri dan Keluarga

3. Kekeluargaan

i. Institusi Kekeluargaan – perkahwinan, kebahagiaan dalam hidup, seks sebelum kahwin

1.1 Menjelaskan institusi perkahwinan dan tanggungjawab ahli keluarga.

1.2 Membincangkan ayin keluarga bahagia.

1.3 Membincangkan isu-isu semasa kekeluargaan.

Perbincangan

Peta minda

KBKK

Kasih aying

Hormat menghormati

Bertanggungjawab

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 13

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

a. Bola Tampar

iii. Kemahiran asas – merejam dan menghadang

1.1 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

1.2 Kenalpasti kesalahan teknik lakukan.

Latihan berpasangan dan kumpulan

Folio

Pembelajaran

Masteri

Semangat sukan

PJ

Minggu 14

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

a. Bola Tampar

iv. Undang-undang dan peraturan

v. Aspek keselamatan

1.1 Menyatakan aspek keselamatan yang penting.

1.2 Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan.

1.3 Merancang strategi asas dalam permainan dan pengelolaan pertandingan.

Latihan

Perbincangan

Folio

BCB

Kepatuhan

Disiplin

PJ

Minggu 15

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

c. Kekuatan Otot

i. Kaedah latihan

ii. Jenis aktiviti

1.1 Menyatakan maksud kekuatan otot.

1.2 Melakukan kaedah latihan dengan teknik yang betul.

Latihan Litar

- Bangkit tubi

- Tekan tubi

- Mendagu

- Barbell

- Dumpbell

Akses Kendiri

Disiplin

Harga diri

PK

Minggu 16

(2 waktu)

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat

1. Pemakanan

a. Faktor keperluan makanan

1.1 Menyatakan faktor mempengaruhi keperluan makanan individu.

1.2 Memberi contoh jenis makanan dengan kandungan kalori.

Perbincangan

Menyenaraikan

Download internet

ICT

Berusaha

Hargai diri

PJ

Minggu 17

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

c. Kekuatan Otot

iii. Faedah latihan

iv. Jenis latihan

1.1 Menyatakan otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

1.2 Merancang dan melaksanakan aktiviti tingkatkan kekuatan otot.

Perbincangan

Latihan dalam kumpulan

Konstruktivisme

Kerjasama

Kesungguhan

PJ

Minggu 18

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

e. Kuasa

i. Kaedah latihan

ii. Jenis latihan

1.1 Menyatakan aspek keselamatan.

1.2 Melakukan aktivti dengan kaedah yang betul.

1.3 Kenalpasti otot utama yang terlibat.

Melakukan aktiviti

Perbincangan

Kontekstual

Berusaha

Kesungguhan

PJ

Minggu 19

(2 waktu)

Tunjang 3: Kesukanan

1. Pengurusan -

i. Penubuhan

ii. AJK

iii.Perancangan aktiviti

1.1 Menyatakan cara pemilihan AJK dalam persatuan/kelab.

1.2 Menjelaskan proses penubuhan dan peranan AJK.

1.3 Merancang dan mengelola

aktiviti.

Perbincangan

Lakonan

Teori Kecergasan

Pelbagai ( TKP )

Bertanggungjawab

Kepimpinan

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PK

Minggu 20

(2 waktu)

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat

1. Pemakanan

b. Keperluan diet harian (RDA)

1.1 Menyatakan keperluan diet harian mengikut umur.

1.2 Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan aktiviti harian.

Perbincangan
Peta minda

KBKK

Hargai diri

Syukur

PJ/PK

Minggu 21

PENILAIAN TENGAH TAHUN

PJ

Minggu 22

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

e. Kuasa ( 1 waktu )

i. Faedah latihan

ii. Jenis latihan

d. Komposisi Badan ( 1 waktu )

i. Cara pengukuran dan mengira BMI. (rujuk jadual peratusan lemak)

1.1 Menyatakan faedah latihan kuasa.

1.2 Menyatakan perkaitan antara beban dan ulangan latihan.

1.3 Membandingkan antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot, dan kuasa.

1.1 Menyatakan maksud komposisi badan.

1.2 Mengukur lipatan kulit dengan kliper.

1.3 Menyatakan cara mengira BMI

1.4 Merekod dan menganalisis data komposisi lemak.

Latihan kumpulan

Peta minda

Mengukur dengan kliper

Mencatat data

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

Kesungguhan

Disiplin

PJ

Minggu 23

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

Gimnastik Artistik

i. Pola 4 – putaran

ii. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan langkah-langkah keselamatan.

1.2 Melakukan aktiviti dengan teknik yang betul.

1.3 Kenalpasti tahap ansur maju dalam teknik lakuan putaran.

Latihan ansur maju

Latih tubi

Teori Kecergasan Pelbagai ( TKP )

Berdisiplin

Yakin diri

PJ

Minggu 24

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

Gimnastik Artistik

i. Pola 7 – rangkaian

ii. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan langkah keselamatan.

1.2 Menyatakan teknik lakuan dalam pergerakan rangkaian.

1.3 Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan.

Latihan ansur maju

Latih tubi

KBKK

TKP

Kerjasama

Berdisiplin

Bertanggungjawab

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PK

Minggu 25

(2 waktu)

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat

3. Penyalahgunaan Bahan

a. Kronologi pengambilan dadah

b. Implikasi.

1.1 Menyatakan implikasi penyalahgunaan dadah kepada social, ekonomi, dan politik.

1.2 Memberi contoh implikasi penyalahgunaan dadah.

Perbincangan kumpulan

Buku skrap

ICT

Jati diri

Berdisiplin

Hargai diri

PJ

Minggu 26

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

f. Kelajuan

i. Kaedah latihan

Jenis aktiviti

ii. Faedah latihan

iv. Aspek keselamatan

1.1 Menyatakan maksud kelajuan.

1.2 Melakukan aktiviti dengan kaedah latihan yang betul.

1.3 Menyatakan faedah latihan.

1.4 Aplikasikan kelajuan dalam aktiviti sukan.

Latihan individu dan pasangan

Pembelajaran

Akses Kendiri

Berdisiplin

Tanggungjawab

PJ

Minggu 27

(2 waktu)

Tunjang 1: Kecergasan

g. Prinsip Latihan

i. Kebolehbalikan

ii. Perbezaan individu

1.1 Menyatakan maksud prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu.

1.2 Merancang jadual program kecergasan berasaskan prinsip di atas.

1.3 Hubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan.

Perbincangan

Jadual program latihan

Merekod latihan

Kontekstual

Berdisiplin

Kesungguhan

PJ

Minggu 28

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

a. Rekreasi

i. Menjejak – konsep dan formasi

ii. Aspek keselamatan

1.1 Menyatakan aspek keselamatan.

1.2 Menyatakan konsep dan formasi dalam aktiviti menjejak.

1.3 Menjelaskan kepentingan dan faedah aktiviti menjejak.

1.4 Merancang dan melaksana aktiviti menjejak.

Menjejak persekitaran sekolah

Melakar peta

Buku skrap

KBKK

Keseronokan

Kepimpinan

Kerjasama

PK

Minggu 29

(2 waktu)

Tunjang 3: Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

1. Keselamatan

i. Akta Pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988

ii. Agensi berkaitan

iii. Peranan agensi.

1.1 Menyatakan akta mencegah penyakit dari merebak.

1.2 Menjelaskan fungsi dan peranan agensi berkaitan.

1.3 Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan penyakit berjangkit.

Kumpul maklumat

Perbincangan kumpulan

Peta minda

BCB

Berdisiplin Tanggungjawab

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 30

(2 waktu)

SEGAK

1.2 Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.

1.2 Mengetahui tahap kecergasan fizikal diri.

Tekan tubi

Bangkit tubi

Jangkau melunjur

1500 meter

Kesungguhan

Berdisiplin

Jujur

PJ

Minggu 31

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

b. Sofbal

i. Kemahiran Asas – membaling, menyambut, memukul, menampan.

1.1 Menyatakan langkah-langkah keselamatan.

1.2 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

Latihan berpasangan dan kumpulan

Permainan kecil

Pembelajaran Masteri

Kerjasama

Bertanggungjawab

PJ

Minggu 32

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

b. Sofbal

ii. Kemahiran Asas – pitching, larian antara tapak

1.1 Menyatakan langkah-langkah keselamatan.

1.2 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

1.3 Mengenalpasti otot utama yang terlibat.

Latihan berpasangan dan kumpulan

Melebel otot

Permainan kecil

Kontstruktual

Berdisiplin

Semangat Sukan

PK

Minggu 33

(2 waktu)

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat

2. Pengurusan Konflik dan Stres

a. Situasi menyebabkan stress

b. Perhubungan kendiri.

1.1 Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan tress.

1.2 Kenalpasti cara mengatasi tress.

1.3 Membincangkan dan mengaitkan nilai diri dengan tress.

Perbincangan

Lakonan

Peta minda

KBKK

Hargai diri

Bertanggungjawab

PJ

Minggu 34

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

b. Sofbal

iii. Kemahiran Asas – memadang

iv. Undang-undang dan peraturan

v. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan kemahiran asas dengan teknik yang betul.

1.2 Menyatakan undang-undang dan peraturan asas permainan.

1.3 Merancang strategi asas dan pengelolaan pertandingan.

Latihan berpasangan dan kumpulan

Pertandingan

Folio

Konstruktivisme

Berdisiplin

Bertanggungjawab

PJ

Minggu 35

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

d. Pendidikan Kreatif

i. Tema 8

ii. Tema 9

iii. Tema 10

iv. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan langkah keselamatan.

1.2 Melakulkan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul.

1.3 Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan.

1.4 Merancang dan persembahkan rangkaian pergerakan mengikut tema.

Perbincangan

Latihan kumpulan

Persembahan kumpulan

Teori Kecergasan Pelbagai ( TKP )

Kerjasama

Bertanggungjawab

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 36

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

c. Gimnastik Pendidikan

i. Tema 5 – kesedaran beban

ii. Aspek keselamatan

1.1 Melakukan langkah keselamatan.

1.2 Melakukan kemahiran gimnastik Pendidikan dengan teknik betul.

1.3 Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.

Perbincangan

Latihan kumpulan

Persembahan

KBKK

TKP

Kesungguhan

Yakin diri

PK

Minggu 37

(2 waktu)

Tunjang 3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

3. Pertolongan Cemas

i. Prinsip dan prosedur ECC

ii. Prinsip dan prosedur CPR.

1.1 Menyatakan prinsip dan prosedur ECC dan CPR.

1.2 Mengenalpasti indikasi/keadaan yang memerlukan ECC dan CPR.

1.3 Menunjuk cara perlaksanaan ECC dan CPR.

Perbincangan

Tunjuk cara prosedur prinsip

Amali

Pembelajaran Masteri

Tolong menolong

Yakin diri

PJ

Minggu 38

(2 waktu)

Tunjang 3: Kesukanan

2. Kerjaya Dalam Sukan

i. Industri Sukan – jenis kerjaya, peluang kerjaya

1.1 Menyatakan maksud dan jenis kerjaya dalam sukan.

1.2 Menyatakan peluang kerjaya dalam sukan.

1.3 Membincangkan kerjaya yang berkaitan dengan sukan dan permainan.

Perbincangan

Pembentangan

Hormat menghormati

Semangat sukan

PJ

Minggu 39

(2 waktu)

Tunjang 3: Kesukanan

3. Isu Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

i. Keagresifan.

ii. Komersialisme dalam sukan.

4. Etika

i. Semangat kesukanan (penonton)

1.1 Menyatakan maksud keagresifan.

1.2 Menjelaskan langkah mengelak keagresifan.

1.3 Menghuraikan punca dan akibat keagresifan.

1.4 Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme.

1.5 Mengulas isu keagresifan.

Perbincangan

Forum

ICT

BCB

Bertanggungjawab

Hormat menghormati

PJ/PK

Minggu 40

PENILAIAN AKHIR TAHUN

PJ

Minggu 41

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

2. Olahraga

a. Balapan – Acara Jalan Kaki – Fasa seretan,tolakan, sokongan sebelah kaki, undang-undang dan peraturan

1.1 Melakukan aspek keselamatan.

1.2 Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul.

1.3 Menyatakan undang-undang dan peraturan.

Latihan kumpulan

Pertandingan

Kontekstual

Kejujuran

Keseronokan

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 42

(2 waktu)

Tunjang 2: Kemahiran

2. Olahraga

a. Balapan – Acara Jalan Kaki – fasa sokongan sebelah kaki, fasa pemulihan, aspek keselamatan.

1.1 Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara ini.

1.2 Menganalisa fasa jalan kaki.

Latihan kumpulan

Pertandingan

Folio

Konstruktivisme

Kerjasama

Semangat Sukan

No comments:

Post a Comment